egy SOKSZÍNű párt
egy SOKSZÍNű párt egy SOKSZÍNű párt
egy SOKSZÍNű párt egy SOKSZÍNű párt
egy SOKSZÍNű párt egy SOKSZÍNű párt
 • IDEvágyóknak   • Támogatóknak   • Dokumentumok   • BLOG.hunk 
   Keresés
  itt, az IDE
   oldalain:

   

   

  Tartalom:

Alapállás

Céljaink

Képviselet

Szavazási rendszer

Alapdoku-
mentumok

Politikusok által - önigazolásként - emlegetett
Churchill-i gondolat helyesbítése általunk:

Itt és most EZ - "a demokrácia nem jó, de még nem találtak ki nála jobbat",
ámde addig is próbáljunk EZEN (itt és most!) IGAZ-ítani valamelyest...

Ehhez már csak MI kellenénk -    a Parlamentbe!     

  Védje, óvja környezetét, a természetet: ne nyomtasson feleslegesen!  

 Utolsó módosítás:  04.30.     
  Alapállásunk:   

Az "Internetes DEmokrácia pártja" IDEáinak alapjai:

( A jelenleg hatályos jogszabályi lehetőségeknek megfelelően! )

Az alkotmány szerint:

Ezalapján ális:

„A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

A nép a saját választott képviselőit közvetlenül is irányíthassa, utasíthassa.

„A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, valamint országos népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.”

Bárki lehet országgyűlési képviselőnk, valamint
- a választóink ugyanúgy dönthetnek minden egyes kérdésben, mintha akár hetente népszavazás lenne

„A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.”

Biztosítjuk a kapcsolatot a választók és képviselők között
- érvek sorolásával segítünk a szavazóink döntéseiben


A választójogi törvény szerint:

Ennek megfelelően az ális megoldásunk:

„Az egyéni választókerületben a választópolgárok és azok a társadalmi szervezetek, amelyek megfelelnek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: párt) ... jelölhetnek.
A területi választókerületben - területi listán - pártok jelölhetnek.”

Valódi független jelölteknek gyakorlatilag semmi esélyük a bejutásra.
Egy olyan „társadalmi szervezet”-re van tehát szükség a listán való bejuttatásukhoz, amely jogilag "párt"...

„Az a párt állíthat területi listát, amely a területi választókerületben ... az egyéni választókerületek egynegyedében, de legalább két egyéni választókerületben jelöltet állított.
Országos listát az a párt állíthat, amely legalább hét területi választókerületben állított listát.”

Mind a 20 területi listához legalább 49 egyéni jelölt kell, együttesen 37ezer ajánlás révén.
Az 5%-os küszöb átlépéséhez pedig legutóbb 270.403 szavazatra volt szükség. (A részvételtől függően...)

„Az országos listákon a jelöltek az országosan összesített töredékszavazatok arányában, a bejelentés sorrendjében jutnak mandátumhoz. Töredékszavazatnak minősülnek:

a) egyéni választókerületben a választás első érvényes fordulójában az olyan pártjelöltekre leadott szavazatok, amelyekkel a választás egyik fordulójában sem szereztek mandátumot;

b) területi választókerületben - a választás érvényes fordulójában - a listákra leadott olyan szavazatok, amelyek mandátum megszerzéséhez nem voltak elegendőek”

Szavazási ajánlásunk:

1. forduló:
a) egyéni választókerületben:
- az jelöltjeire
(elsősorban a töredék- szavazatok szaporításáért)
b) területi választókerületben:
- csakis a listán ;)

2. forduló:
- teljesen szabadon BÁRKIRE
(tehát kötetlenül kifejezheti a meglévő szimpátiáját, egyúttal minősítheti az addigi kormányt is)


/  fentre \

 

  Céljaink:   

Az céljai - 2010-re:

 • Egy legalább 10 fős parlamenti frakció
  • amelynek tagjai mindig úgy szavaznak, ahogy az őket beküldő választóik (=jelölőik) éppen utasítják őket.
  • akik valódi képviselőként a választóik kérdéseit teszik fel a minisztereknek (a kormány választói kontrollja)

 • Egy internetes szavazóprogram
  • amely képes a Parlament elé kerülő javaslatokat egyenként véleményeztetni az adott kérdések iránt érdeklődő választóinkkal
  • amely ennek eredményeit megjeleníti a képviselőinknek, mint konkrét szavazási utasításaikat (arányosan leképezve a döntést)

 • Egy külső szakértői háttér
  • amely megfelelő információkkal segíti a szavazóinkat a fenti döntéseik megalapozásában
  • amelyben elsősorban számos szakmai civil szervezet hathatós részvételére számítunk
A fent vázolt rendszerünk megnevezése tehát lehetne:
"közvetített részvételmokrácia" avagy
"kibővített képviseletmokrácia".
Bognár Attila
első szóló

 

 

Képviselőinkről  

Az képviselőinek jellemzői - (munkaanyag)

 1. kiválasztása:
  1. nem tagja az IDE "párt"-nak (személyi függetlenség)
  2. a választókörzetében lakik (számonkérhetőség)
  3. a 2. fordulóba továbbjutva nem akarna majd visszalépni

 2. jelölési módjai:
  1. más párttal közösen ("XYZ - IDE jelölt")
  2. civil szervezettel közösen ("IDE jelölt - a ... szervezet támogatásával")
  3. önállóan ("IDE jelölt")
  4. csatlakozó független jelölt - papíron "IDE jelölt", így a listánkra is felkerülhet (- de minden fórumon elismerjük a tényleges függetlenségét! )
  5. szimpatizáns "független jelölt" - aki az IDE-lista választását javasolja az egyéniben őrá szavazóknak

 3. egyéni körzetből beválasztva:
  1. valójában teljesen FÜGGETLEN-ként dolgozhat
  2. nem köti a frakciófegyelem, viszont minden szakértői támogatást megkaphat a frakciónktól
  3. az IDE-nek NEM tartozik elszámolással, "csak" a választóinak,
   ill. közös jelölt esetén még a másik jelölő pártnak, amennyiben az igényt tart erre.

 4. listánkról bejutva:
  1. a mandátuma csak 3 hónapra szól, ezután lemond, és így felválthatjuk a listánkon következő személlyel... (ezért tehát nem is szükséges az ezen időn belüli visszahívhatóságát külön megoldanunk:)
   1. ebben az időben nem dolgozhat máshol főfoglalkozásban (azaz legalábbis fizetés nélküli szabadságon lesz onnan ezalatt)
    - kivételesen lehet mellette polgármester, de amiatt sem hiányozhat a parlamenti munkából!
   2. indokolt esetben a 3 hónapos képviselősége 2-3 részletben is kitölthető (így tehát akár 1-1 évi rendes szabadsága IDEje alatt is)

  2. a ciklus többi IDEjében önkéntes képviseleti munkát láthat el
   (gyakorlatilag ezzel mi már csökkentjük is a képviselőink "havi átlagos" díjazását)
   1. ezekben az években nyilván lehet emellett főfoglalkozása

  3. ezen megoldás előnyei:
   1. 16-szor annyi jelöltünk szerezhet közvetlen parlamenti tapasztalatokat, aminek 2014-ben lesz majd igazán jelentősége (a "turnusváltás"-ok előtt is felkészítik az éppen következőket)
   2. így nem lesz annyi IDEjük "hibázni"... (nem lesz érdemes senkinek se "megvenni" őket)
   3. nem esnek ki túl sokáig az eredeti szakmai főállásukból (így kevésbé válhatnak "megélhetési" politikusokká)
   4. mivel egész parlamenti IDEjük alatt kötelesek lesznek résztvenni az üléseken (azaz végigülni azokat, ahogy illik), ebből egy negyedév bőven elég is lesz majd nekik

A véleményeket  IDE várjuk a FÓRUMunkra!
- hozzászólásra jelentkezés: info(kukac)ide-ide.hu

 

  Szavazási rendszerünkről  

Az listáján bejuttatott népképviselőket utasító szavazási rendszerünk egyes elemei - (munkaanyag)

 1. résztvevői (szavazóink):

  1. az a választópolgár, akik IDE (v. közös) jelöltet ajánlott
   1. közvetlenül IDEadott IDE-jelölőszelvényenként 7 szavazattal, melyből 6-ot átengedhet tetszőleges (2-6db) szervezeteinek (azaz max. 3/szerv.)
   2. közvetve leadott jelölőszelvényenként 4 szavazattal (mert 3 a közvetítő szervezeté), amelyből 3-at átengedhet (1-3db) más szervezetnek.
   3. természetesen a (titkos) választáson ettől még nem köteles az IDE jelöltjeire és listájára szavaznia, csupán erősen ajánlott a bejuttatás érdekében...

  2. az a szervezet, amely a jelölésben közreműködött (elsősorban a saját tagsága körében)
   1. általa összegyűjtött IDE-(v. közös) jelölőszelvényenként 3 szavazattal (javaslatunk: ossza meg ezeket a helyi, területi, és országos szintjei között)
   2. ezzel részben "tehermentesítjük" is a választóinkat, mert így a saját szervezetük tkp. helyettük (is) szavaz. Persze ezen felül még felhívhatja a tagjait az egyéni szavazásra is (az 1-4 szavazatukkal).
   3. a szervezet közösségi szavazata kialakításának és leadásának konkrét belső szabályaiba az IDE nem szól bele, annak mikéntjét saját maguk határozzák meg.

  3. az a független képviselőjelölt, aki támogatta az IDE-listát (azaz a saját jelölőit a listás szavazatuk ránk adására bíztatta)
   1. az általa összegyűjtött jelölőszelvényenként 1 szavazattal. (ha az átadója nyilatkozik, hogy a saját jogán is részt vesz 1-6 szavazattal, mint fentebb)
   2. ezzel a rendszerünkön keresztül virtuálisan képviselheti a benne (visszavonásig) megbízó választókat
   3. az általa képviseltek közös szavazata kialakításának konkrét módja (vitakör, levelezés stb.) a saját egyéni felelőssége
   4. elégedetlenség esetén a választója vissza is vonhatja tőle ezt a felhatalmazást, erre az ülésszakok közötti szünetekben van lehetőség (tehát kb. "évszakonként")

 2. a rendszerünk lényegi jellemzői, alapelvei:

  1. a "párt"-nak a működésre ható döntési helyzeteit a lehető legkisebb mértékűre határozzuk meg
   1. azaz a rendszer lehető legtöbb folyamatát "automatizáljuk", hogy ne a vezetőink döntsenek bennük

  2. a véleménynyilvánításra jogosult személyek adatait (név, e-mail) elkülönítve és összekapcsolhatatlanul tároljuk a véleményeiket (IDEiglenesen) nyilvántartó adatbázistól
   1. egy-egy ülésszak (kb. évszak) tartamára érvényesen generált belépőkódot küldünk automatikus e-mailben
   2. mivel ezt nem tároljuk el a névadat mellé, ezért "elvesztés" esetén nem pótoljuk, csak a következő szezonban kap újat a többiekkel együtt

  3. a fenti szavazóink IGEN-NEM döntéseinek megfelelő ARÁNY-ban szavaznak a frakciónk képviselői is
   1. azaz nem csak a "többség" (50%+1-től) véleménye érvényesül így, hanem a kisebbségé is! (pl. 60%-os támogatottság esetén 10 képviselőnkből 6 igen-t, 4 nem-et nyomna...)

(folytatható)

A véleményeket  IDE várjuk a FÓRUMunkra!
- hozzászólásra jelentkezés: info(kukac)ide-ide.hu

 

  Az IDE dokumentumai  

  Védje, óvja környezetét, a természetet: ne nyomtasson feleslegesen!  

- az IDE a bejegyzett pártok hivatalos listáján,
- a névsor 52. száma alatt (forrás: az [origo] cikke 2005.05.02-án)
- valamint az aktuális bírósági nyilvántartásban: www.birosag.hu

- az IDE alapszabálya (-a pártoktól jogilag megkövetelt minimum tartalommal)

- az IDE elektronikus elérhetősége: info(kukac)ide-ide.hu

- az IDE 2004. évi pénzügyi beszámolója
(megjelentetve a 2005. évi Magyar Közlöny 61. szám, 3116. oldalán, május 10-én)
- az IDE 2005. évi, 2006. évi, 2007. évi, 2008. évi pénzügyi beszámolója
(http://kozlony.magyarorszag.hu/pdf/769 - Hivatalos Értesítő 2009/24. szám 5168-71.o.)
- az IDE 2009. és 2010. évi (záró) pénzügyi beszámolója

- az IDE 1. szólójának 2006-ban kapott "politikusi" Tanusítvány-a és 1995-ös "közigazgatási alapvizsga" bizonyítványa
- az IDE 1. szólójának rövid, "hivatalos" portréja
(Magyarország.hu, "Bemutatkozó" téma - 2004.04.09. 23:15)

 

"IDE a rózsa néhány levelét!" (-P.S.)