Ide Ide

irodapiac
Üzlet

Cégalapítás Ausztriában

Ausztriában természetesen már a vállalatalapításhoz kapcsolódó folyamatmenet is teljesen különböző, mint ahogy a vállalatformák is némileg különböznek a hazaiaktól.

Ez a fejezet be kívánja mutatni a különböző vállalkozási formákhoz kapcsolódó feltételeket Ausztriában. Ezzel megkönnyíti a választást a lehetőségek között.
Az itt ismertetett vállalkozási formák:

  • Egyéni vállalkozás – Einzelunternehmen
  • Betéti társaság – Kommanditgesellschaft
  • Korlátolt felelősségű társaság – Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  • Részvénytársaság – Aktiengesellschaft
Einzelunternehmen:
 Mindenki alapíthat, aki Ausztriában lakóhellyel rendelkezik, kivéve, ha ki vannak zárva ennek gyakorlásából. Tőkebefektetés nélkül is alapítható, az elnevezés szabadon választható. A vállalkozás gyakorlásához vállalkozói igazolvány szükséges, illetve legalább egy olyan ember akinek szakképesítése van. A kötelezettségek az éves pénzügyi forgalomtól függően változnak.
Kommanditgesellschaft:
Bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat, de vannak megkötések. Kell legalább egy bel- és egy kültag, akik közül a beltag felel teljes vagyonával. Az alaptőke nincs minimalizálva, de cégbejegyzési kötelezettség van, ami kb. 150 eurót feltételez. A társaság képviseletére alapvetően csak beltag jogosult. A társaság jogi személyiséggel rendelkezik.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
Korlátolt felelősségű társaságot is bármely külföldi és belföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság alapíthat. A törzstőke, aminek az erejéig a vállalkozó felel, minimálisan 35 000 €. Kötelező vállalkozói számlát nyitni a székhely, vagy telephely szerint illetékes területen működő valamely banknál. Fő szervei: taggyűlés, felügyelő bizottság, ügyvezető.
Aktiengesellschaft:
Az alapításra az előbbiekben is leírtak jogosultak. Az alaptőke az összes részvény névértékének összege. Különböző részvénytípusok vannak, amik különböző előnyöket biztosítanak tulajdonosaiknak. Ügyvezető szerve az igazgatóság, e mellett felügyelőbizottság is működik.
Pályázatok vállalkozásoknak

Pályázatok egyéni vállalkozóknak: kedvező konstrukciós lehetőségek